Apollo en Dionysos

Apollo en Dionysos

In het oude Griekenland geloofde men dat er twee tegengestelde goden waren die elk een dimensie van het menselijk bestaan uitbeeldden. De ene god is Apollo, de god van de klaarheid van de dag, van de maat en de orde. Dionysos is zijn tegenstrever, hij is de god van de...
Het kwetsbare nu

Het kwetsbare nu

De ekster van Monet Er heerst een sfeer van nu, alleen maar nu, op het schilderij van Monet. Zo’n moment duurt niet eeuwig, het verandert langzaam. De ekster vliegt op zeker moment weg, de zon gaat hoger aan de hemel staan, schaduwen worden smaller. Geïnspireerd door...
Aards mediteren met Heidegger

Aards mediteren met Heidegger

Heidegger is de filosoof van het existentialisme. Hij leefde van 1889 tot 1976. In zijn hoofdwerk Sein und Zeit bepleit hij een open houding naar de geheimzinnige bestaansvragen rond eindigheid en noodlot. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Hoe ziet de filosofie van...
Stilte…

Stilte…

Bij mediteren valt vaak het woord stilte. Als mensen vragen waarom je mediteert kan een antwoord zijn: ‘om stilte te vinden, stilte in mezelf.’ Wat betekent dat woord stilte? Waar staat het voor? Het woord heeft iets ongrijpbaars, als natte zeep glipt het tussen je...
Licht en donker

Licht en donker

De mediterende filosoof van Rembrandt ter inspiratie… We beginnen het eerste verhaal op deze website met een schilderij van Rembrandt dat de naam draagt ‘De filosoof in meditatie’. Op het doek zien we links fel licht van naar binnen schijnende winterzon. Die zon...
Humanistische levenskunst en meditatie

Humanistische levenskunst en meditatie

Hieronder volgt een opsomming van aspecten van humanistische levenskunst die verwant zijn met mediteren. Ze zijn ontleend aan het boek Filosofie van de Levenskunst van Wilhelm Schmid. Levenskunst vraagt om goede gewoontes Gewoontes kweken, niet een onderwerp dat hoog...